EKİM 2011

  BOĞAZİÇİLİ DÖRT ARAŞTIRMACI 2011 MARIE CURIE ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Boğaziçi Üniversitesi'nden dört araştırmacı bu yıl Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki 2011 Marie Curie Actions - Support For Training and Career Development of Researcher (CIG) ödülünü aldı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Tolga Emre, İnterferon Regülatör Faktörü 4 (IRF4)'ün Genom Düzeyindeki Etkisinin Melanom Tipi Deri Kanserinde Tanımlanması (OnkoGenDenetimi)  ("OncoGeneRegulation'' Dissecting the Genome-wide Action of Interferon Regulatory Factor 4 (IRF4) in Melanoma) başlıklı araştırması ile, Bilgisayar Mühendisliği  Bölümü'nden Dr. Hülya Yalçın, "Yaşlı Sağlığının İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Yapay Görme kullanılarak Oyunsal-Egzersiz ile İyileştirilmesi" (AISENSE Human-Computer Interaction and Computer Vision for Improving Healthy Living of Elderly Through Exergaming") başlıklı araştırması ile, Ekonomi  Bölümü'nden Dr. Murat Yılmaz, "Açık Kaynak Ekonomisi" ("ECONOPENSOURCE" Economics Of Open Source ) başlıklı araştırması ile, Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Ulaş Tezel, Biyodönüşümün Antimikrobiyal Direnç Dinamiğindeki Rolü (ROBODAR Role of Biotransformation on the Dynamics of Antimicrobial Resistance") başlıklı araştırması ile 2011 Marie Curie Actions - Support For Training and Career Development of Researcher (CIG) ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

  KAYIT İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEMİŞ ÖĞRENCİLERİN 3-5 EKİM TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRMALARI MÜMKÜN

6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Yönetmeliği ile ders ekleme/bırakma dönemi içerisinde yürütülen geç kayıt dönemi kaldırılmıştır.
2011/2012 Akademik Yılı I. sömestirinde uygulanmasına başlanan yeni yönetmeliğe  geçis dönemi olması dolayısıyla, 2011/2012 Akademik Yılı I. sömestiri için bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir sebeple kayıt yaptıramamış ya da ders programını hazırlamış ancak danışmanına göndermediği için kayıtlarını tamamlayamamış öğrencilerimiz de dahil olmak üzere,  kayıt sistemi 3-5 Ekim 2011 tarihleri arasında mali yükümlülüklerini yerine getiren tüm öğrencilerin erişimine açık olacaktır.
Kayıtlarını gereçekleştirememiş olan tüm öğrenciler, 5 Ekim gününe kadar mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt sistemine erişim için tüm ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  BOĞAZİÇİLİ CAN CANDAN'IN DUVARLAR, MAUERN, WALLS (2000) BELGESELİ 3 EKİM'DE ALMANYA'DA SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR

Yönetmenliğini Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Can Candan'ın yaptığı Duvarlar, Mauern, Walls (2000) belgeseli  'Almanya'ya İşçi Göçü'nün 50. Yılı' vesilesiyle bir kez daha Berlin'de, Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim 2011'de seyirci ile buluşuyor. Ballhaus Naunynstrasse'de düzenlenen ‘Almancı! - 50 Yıl Sahte Evlilik' festivali kapsamında gösterilecek üç dilli (Türkçe, Almanca, İngilizce) belgesel, göçün 30. yılında, birleşik, ‘duvar sonrası' Berlin'in en kalabalık azınlığı olan göçmen Türkiyelilerin deneyimlerini konu ediyor. Detaylı bilgi için: www.duvarlarmauernwalls.blogspot.com

  DİLBİLİMCİLER 6-7 EKİM'DE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLANIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen "Functional Categories and Parametric Variations"  başlıklı etkinlik çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında üniversitelerde  dilbilimi üzerinde çalışma yapan öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri 6-7 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda bir araya geleceklerdir.

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ İÇİN MESLEKİ İNGİLİZCE PROGRAMI

Eylül 2008 tarihinden bu yana sürdürülmekte olan idari personele yönelik Mesleki İngilizce Programı'na yeni bir başlangıç sınıfı eklenecektir. Ayrıca devam eden kurlara da katılmak mümkün olacaktır. Ekim ayında başlayacak ve haftada iki gün 12.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacak derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Programa katılmak isteyenlerin en geç 7 Ekim 2011 tarihine kadar Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Detaylı bilgi için: hizmeticiegitim@boun.edu.tr   (Dahili no: 6799)

  SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE İŞLEVİ ÇALIŞTAYI 14 EKİM'DE BOĞAZİÇİ'NDE

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün FP7-REGPOT MBG-BRIDGE projesinin İstanbul: Fikirler ve Başlangıçlar isimli çalıştay dizisi kapsamında, "Sinir Sisteminin Gelişimi ve İşlevi" adlı çalıştay 14-16 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Natuk Birkan Binası İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Etkinlik, sinir sisteminin şekillenme süreci ve işlevselliğini tanımlayan temel mekanizmalara odaklı çalışmalar yürüten seçkin AB ve ABD kurumlarından bilim insanları ile yerel araştırıcılarımızı bir araya getirerek bilgi alışverişini ve ortak çalışmalar başlatılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Kuyaş Buğra, Yrd. Doç. Dr. Stefan Fuss ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Çelik'in de sunumlarının olacağı çalıştaya 20 davetli konuşmacı katılacaktır. Detaylı bilgi için: http://bridge.boun.edu.tr/?q=node/120
 

  "RİSK GRUBUNDAKİ GENÇLER İÇİN MOBİL ÖĞRENME (MLARG)" PROJESİ'NİN KAPANIŞ KONFERANSI 14 EKİM'DE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)/Leonardo da Vinci kapsamında yürüttüğü "Risk Grubundaki Gençler İçin Mobil Öğrenme (MLARG)" başlıklı projenin kapanış konferansı 14 Ekim 2011 tarihinde Albert Long Hall'da gerçekleştirilecektir. 
Doç. Dr. Yasemin Bayyurt'un yürütücülüğünü yaptığı MLARG, çoklu ortam desteği ve gezgin iletişim olanaklarını kullanarak yabancı dil öğrenen herkese "her yerde" ve "her zaman" öğrenme fırsatı vermeyi hedefleyen bir projedir. Ayrıca MLARG projesi, yabancı dil öğrenenlerin yabancı dile ve yabancı dil eğitimine yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  KANUN VE YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM 17-28 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Boğaziçi Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi idari personeline yönelik Kanun ve Yönetmeliklerle  ilgili eğitim 17-28 Ekim tarihleri arasında 09.00-17.30 saatlerinde Demir Demirgil Salonu'nda yapılacaktır.

  PARÇACIK FİZİKÇİLERİ 23-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLANIYOR

Parçacık Fiziğinin CERN'deki LHC ve Fermilab'daki Tevatron deneylerinde araştırılan Standart Modeli'nin Dördüncü Ailesi'nin Kurumsal ve Deneysel Tartışılacağı 3. Uluslararası Çalıştay ile ilgili olarak  yapılacak BSM 3 çalışma gurubu toplantısı kapsamında Parçacık Fizikçileri 23-25 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Demir Demirgil Konferans Salonu'nda bir araya geleceklerdir. Konferans ve programla ilgili bilgi için: http://indico.cern.ch/event/B3SM-III 


  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ SERGİSİ 24-28 EKİM'DE ALBERT LONG HALL'DA

Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve Shanghai Üniversitesi  işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen resim ve kaligrafi sergisi 24-28 Ekim tarihleri arasında  Albert Long Hall'da yapılacaktır. Açılış törenine Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin de katılacağı sergi,  09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecektir.

  DEPREM SİMÜLASYON TIRI'NIN DOĞU ANADOLU TURUNDAKİ İLK DURAĞI DİYARBAKIR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) işbirliği içinde hayata geçirilen 'Fay Hatları TIR'ı' projesinin Doğu Anadolu Bölgesi turu Diyarbakır'dan başlayacaktır. KRDAE eğitmenleri tarafından seminerler verilen ve 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depreminin simülasyonunu gerçekleştirebilen TIR, Doğu Anadolu turu boyunca 4 bin km yol yaparak 50 bin kişiye ulaşmayı hedeflemektedir.

  MURAT GÜLSOY'UN 'İSTANBUL'DA BİR MERHAMET HAFTASI' ÇİN'DE YAYIMLANDI

Öykü ve romanları ile Türkiye'de sadık bir okuyucu kitlesine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Gülsoy'un Istanbul'da bir Merhamet Haftası   adlı romanı Xia Yongmin tarafından Çince'ye çevrilerek yayımlandı. Romanda, İstanbul'da yaşayan yedi farklı karakterin Max Ernst'in gerçeküstü resimleri üzerinden kendi yaşamlarıyla ve yaşadıkları dünyayla ilişki kurma biçimleri anlatılmaktadır. 

  BOĞAZİÇİLİ BİLİŞİMCİ MARTILAR, HİNDİSTAN'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Bu yıl İnsan Saygınlığı ve Sporda Centilmenlik konularındaki projelerin yer aldığı 2011 Bilişimci Martılar Projesi yarışmasında Boğaziçi Üniversitesi'nin bilişimci martılar ekibi "Boğaziçi Seagulls", En Başarılı Üniversite Projesi  ödülünü kazandı.   Projeye başvuran 23 ekipten 13'ünün değerlendirmeye alındığı yarışma sonucunda  En Barış Odaklı Halka Ödülüne de layık görülen Boğaziçi Seagulls, Hindistan'da yapılacak ödül törenine gitmeye hak kazandılar.

  BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU EĞİTİME BAŞLADI

BÜMED Merak Eden Çocuk Arnavutköy Anaokulu, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği(BÜMED) ve EFINST Dil Okulları'nın aynı amaçta birleşmeleri ile Arnavutköy'de bir dönümlük bahçe içerisindeki tarihi binasında 2011-2012 eğitim ve öğretim yılına başlamıştır. 2-5 yaş arası çocuklara eğitim veren Okul'un temel eğitim programı ve içeriği ile yabancı dil eğitim programı Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Programı öğretim üyelerinden oluşan bir danışma kurulu tarafından hazırlanmıştır.

  GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı görevini 01.09.2011 tarihinden itibaren Prof. Dr. Meltem Özturan yürütecektir.
İktisat Bölüm Başkanlığı görevini 06.09.2011 tarihinden itibaren  Prof. Dr. Refik Erzan yürütecektir.

  ALBERT LONG HALL KLASİK MÜZİK KONSERLERİ 12 EKİM'DE BAŞLIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2011 Sonbahar Programı 12 Ekim Çarşamba akşamı başlayacaktır.

12 Ekim - YAZ GECESİ RÜYASI

Moskova Eski Müzik Akademisi
Tatyana Grindenko (Şef Ve Keman Solo)

 

19 Ekim - HAENDEL'İN SONSUZ ZARAFETİ

Tercia Realidad Topluluğu
Jorge Jiménez (Şef Ve Keman), Julia Doyle (Soprano) Yoshi Kazama (Org), Jose Manuel Navarro (Keman), Daniel Lorenzo (Viyola), James Bush (Viyolonsel)
 
 

26 Ekim - İKİ ELDEN DÖRT ELE

Khatia Buniatishvili (Piyano) Ve Gvantsa Buniatishvili (Piyano)  

  MİTHAT ALAM FİLM MERKEZİ'NİN EKİM AYI ETKİNLİKLERİ

Mithat Alam Film Merkezi Ekim ayında da film gösterimlerine, söyleşilere, atölye çalışmalarına ve projelerine devam ediyor.
6 Ekim Perşembe saat 18.00 Nuri Bilge Ceylan İle Söyleşi (Moderatör: Mithat Alam)
13 Ekim Perşembe saat 18.00 Yavuz Özkan İle Söyleşi
20 Ekim Perşembe saat 18.00 Kadir İnanır İle Söyleşi (Moderatör: Burçak Evren)
26 Ekim Çarşamba saat 18.00 Yeni Türkiye Sineması Paneli (Katılımcılar: Belma Baş, Sedat Yılmaz, Seren Yüce, Tolga Karaçelik)
Ekim ayı boyunca Çek Yeni Dalga retrospektifi, yönetmen Yavuz Özkan'ın filmleri, oyuncu Kadir İnanır'ın filmleri ve genç yönetmenlerden Belma Baş, Sedat Yılmaz, Seren Yüce ve Tolga Karaçelik'in ilk filmleri gösterilecektir.
Ekim ayı boyunca her Salı saat 17.30'da konusunda deneyimli bir sinemacı kendi uzmanlık alanında öğrencilerle bir atölye çalışması gerçekleştirecektir.
Türk sinemasının belleğini oluşturmak amacıyla başlatılan ve bir sözlü tarih çalışması olan Görsel Hafıza Projesi kapsamında çalışmak isteyen gönüllü öğrencilerin Mithat Alam Film Merkezi'ne Ekim ayı içinde başvuruları beklenmektedir.
Film Merkezi'nin aylık olarak yayımladığı sinema dergisi Altyazı'nın Ekim sayısında Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Bir Zamanlar Anadolu'nun kurgu sürecini anlatan bir kitapçık hediye edilmektedir.

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ'NDEN YENİ ÇIKANLAR

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Ekim ayında iki yeni yayını kitapseverlerin beğenisine sunmaktadır. Ekim ayının ilk kitabı, Georgetown Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Sylvia Wing Önder tarafından kaleme alınan Bizim buralarda mikrop olmaz: Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde belirli bir coğrafyada uygulanan tedavi usulleri üzerine yapılmış etnografik bir araştırmadır.
Ekim ayının ikinci kitabı Erken Modern Avrupa'da Şiddet (1500-1800) Marquette Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Julius R. Ruff tarafından kaleme alınmıştır.  Ruff kitabında, 1500 ve 1800 yılları arasında  erken modern dönemde kişiler arası ilişkilere dair söylemin bir parçası olan şiddet olgusunu araştırmalarıyla yansıtmaktadır.

 

GEÇEN AYIN ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER !..

 

 


  THE EU AND TURKEY IN THEIR NEIGHBOURHOOD(S) ACTIVISM, POWER AND INTEGRATION KONFERANSI YAPILDI

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen "The EU And Turkey in Their Neighbourhood(s) Activism, Power And Integration" başlıklı  konferans 15 - 16 Eylül tarihleri arasında Rektörlük Konferans Salonu'nda yapıldı. İki gün süren konferans  EU'dan ve Dış İşleri Bakanlığı'ndan üst düzey temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. 

  ALMANYA'DAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU VE GELECEĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TARTIŞILDI

Boğaziçi Üniversitesi, Hamburg Institute of International Economics ve Koç Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türk işçilerinin Almanya'ya gidişinin 50. Yılında, Almanya'daki Türkiyeli göçmenlerin  bulundukları topluma entegrasyonu  konularında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve iki ülkenin akademisyenlerini bir araya getirerek bir diyalog sürecini başlatmak için planlanan "Debating Immigration-Integration Nexus in Germany and Turkey: Where to Go From Here?" başlıklı konferans Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda  yapıldı.  Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Kirişçi'nin  başkanlığında yapılan oturuma, Sidney Üniversitesi'nden Stephen Castles, Tirinity Üniversitesi'nden Peter O'Brien, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Seçil Paçacı-Elitok ve Münster Üniversitesi'nden Dietrich Thranhardt katkıda bulundu.

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYON PROGRAMI TAMAMLANDI

2011-2012 Akademik Yılı'nda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenime başlayacak öğrencilere yönelik iki günlük Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon) Programı 27 Eylül Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampusu, Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu'nda Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Zeynep Atay'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Kilyos Sarıtepe Kampüs Koodinatörü Doç. Dr. Emre Otay ve Öğrenci Temsilcisi (ÖTK) Başkanı Adem Cihan Arslan'ın tanıtım konuşmalarıyla devam eden birinci gün oryantasyon programı Müzik Kulübü'nün Konseri ve Folklor Kulübü'nün gösterisi ile tamamlandı.
Oryantasyon programının ikinci günü ise, Kilyos Sarıtepe Kampüsü Necmi Tanyolaç Salonu'nda yapılan etkinliklerle devam etti.
Oryantasyon programı çerçevesinde 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı'nda kurulan standlarda üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere kulüp çalışmaları hakkında bilgi verip, üyelik kayıtlarını yaptılar.
Boğaziçi Üniversitesi - Kurumsal İletişim Ofisi
Bu uygulama BÜ BİM / Web Birimi tarafından hazırlanmıştır.